Nowy rok, nowe szkolenia w ofercie DIMAQ! Od teraz możesz rozwijać swoje kompetencje w zakresie customer care, redukcji stresu oraz menedżerskie w ramach coachingu. Zapraszamy do udziału!

 

Szkolenie CUSTOMER CARE

Podczas szkolenia:

 • nauczysz się, na czym polega komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej;
 • zwiększysz skuteczność rozwiązywania konfliktów z uwzględnieniem postawy proklienckiej;
 • rozwiniesz umiejętności komunikacyjne i postawę customer-oriented;
 • będziesz łatwiej nawiązywać i podtrzymywać kontakty;
 • nauczysz się rozumienia potrzeb partnera komunikacji;
 • zwiększysz skuteczności osiągania celów własnych i organizacji;
 • nauczysz się wykorzystywać narzędzia usprawniające komunikację;
 • poznasz zasady tworzenia efektywnej i poprawnej komunikacji mailowej;
 • dowiesz się, jak sprawnie przenieść myśli na ekran komputera;
 • będziesz potrafić dopasować treści do odbiorcy komunikacji;
 • dowiesz się, jak redagować i tworzyć treści spójne, poprawne językowo i stylistycznie.

 

Trener: Anna Ledwoń Blacha, Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas

 

ę

Szkolenie
Techniki redukcji stresu

Podczas szkolenia nabędziesz następującą wiedzę i umiejętności:

Wiedza:

 • neurobiologiczne podstawy stresu i emocji
 • rola układu nerwowego, ciała
 • wpływ stresu na zdrowie i życie oraz na sposoby myślenia i działania człowieka
 • podstawy działania technik, pozwalających na redukcję negatywnego wpływu stresu

Umiejętności:

 • rozpoznawanie własnej reakcji na stres i jej wpływu na działanie i zachowanie
 • powrót do równowagi w stresie, tak aby automatyczne reakcje nie determinowały zachowań, niezgodnych z intencjami
 • budowanie długotrwałego stanu równowagi fizycznej, psychicznej i emocjonalnej oraz umiejętności regeneracji
 • podążanie własną drogą, zgodną z celami/ intencjami/ wartościami nawet w okresach wysokiej niepewności

Trenerki:

 • Magdalena Skopińska, lekarz, nauczyciel akademicki, wieloletni lider biznesu i coach
 • Mariola Anoszczenko, coach w nurcie ICF, wykorzystująca metodykę Design Thinking

 

COACHING MENEDŻERSKI
Sekwencja kliknięć

Podczas coachingu:

 • Zidentyfikujesz swoje mocne, słabe strony w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową, wyznaczysz cele własnego rozwoju oraz określisz sposób ich realizacji.
 • Pozyskasz informacje do oceny „nie mocy” (sytuacji kryzysowej), zidentyfikujesz zewnętrzne i wewnętrzne źródła „nie mocy” (kryzysu) i obszary, na które „nie moc” (kryzys) ma bezpośredni wpływ.
 • Zidentyfikujesz i przeanalizujesz mocne i słabe strony organizacji.
 • Podejmiesz wyzwanie konsekwentnego przywódcy (decyzje oparte na faktach i dowodach).
 • Opracujesz plan określając możliwe do wystąpienia ryzyka, działania zapobiegające ich wystąpieniu i minimalizujące ich wpływ na osiągnięcie zakładanych celów w przypadku ich wystąpienia oraz konieczne zasoby do ich wdrożenia.
 • Zastanowisz się jak najlepiej komunikować, wyjaśniać sytuację kryzysową podległym pracownikom i komunikować podjęte decyzje, jednocześnie przyjmując na siebie odpowiedzialność za ich wdrożenie i konsekwencje.
 • Wyznaczysz role i zadania adekwatnie do przyjętego planu wdrożenia, kluczowych kompetencji podległych pracowników i posiadanych zasobów, pamiętając jednocześnie o możliwości korekty przyjętego planu.

Trenerzy:

 • Tomasz Wróblewski, Akredytowany Coach ICF, praktyk w biznesie
 • Mariola Anoszczenko, Akredytowany Coach ICF, wykorzystująca metodykę Design Thinking