COACHING MENEDŻERSKI

SEKWENCJA KLIKNIĘĆ

TERAZ W FORMIE ONLINE!

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA 50-80%. Sprawdź warunki >

COACHING jako aktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszaniu tempa rozwoju i polepszaniu efektów działania.

Nowe, świeże spojrzenie na dotychczasowe sprawy, to wiedza w jaki sposób najskuteczniej pracować z zespołami i jednostkami. Zmień związany z niepewnością w kryzysie lęk, obawy na inspirującą ciekawość i konkretne plany działania. Pozwól sobie i Twoim zespołom działać efektywnie, rozwijać potencjał, realizować plany i osiągać konkretne cele.

Czego dowiesz się podczas coachingu?

 • Zidentyfikujesz swoje mocne, słabe strony w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową, wyznaczysz cele własnego rozwoju oraz określisz sposób ich realizacji.
 • Pozyskasz informacje do oceny „nie mocy” (sytuacji kryzysowej), zidentyfikujesz zewnętrzne i wewnętrzne źródła „nie mocy” (kryzysu) i obszary, na które „nie moc” (kryzys) ma bezpośredni wpływ.
 • Zidentyfikujesz i przeanalizujesz mocne i słabe strony organizacji.
 • Podejmiesz wyzwanie konsekwentnego przywódcy (decyzje oparte na faktach i dowodach).
 • Opracujesz plan określając możliwe do wystąpienia ryzyka, działania zapobiegające ich wystąpieniu i minimalizujące ich wpływ na osiągnięcie zakładanych celów w przypadku ich wystąpienia oraz konieczne zasoby do ich wdrożenia.
 • Zastanowisz się jak najlepiej komunikować, wyjaśniać sytuację kryzysową podległym pracownikom i komunikować podjęte decyzje, jednocześnie przyjmując na siebie odpowiedzialność za ich wdrożenie i konsekwencje.
 • Wyznaczysz role i zadania adekwatnie do przyjętego planu wdrożenia, kluczowych kompetencji podległych pracowników i posiadanych zasobów, pamiętając jednocześnie o możliwości korekty przyjętego planu.

Dla kogo jest ten coaching?

Jeżeli:

 • jesteś zainteresowany/-a rozwojem, poszukujesz inspiracji,
 • jesteś otwarty/-a na nowe doświadczenia,
 • masz gotowość na przemianę w swoim umyśle

to program SEKWENCJA KLIKNIĘĆ jest dla Ciebie.

Metody pracy

 • Spotkania lub sesje ON-LINE (w zależności od sytuacji epidemiologicznej) raz w tygodniu
 • 8 spotkań
 • Czas trwania sesji: 60-90 min
Program
 • SONDAŻOWANIE – wywiad z uczestnikiem – co i dlaczego, omówienie czym jest coaching oraz jakie korzyści płyną z pracy coachingowej.
 • ZRÓB COŚ – Określenie potrzeby przeprowadzenia coachingu, oraz ustalenie celów, pamiętaj cel jest niezmienny, ale dróg do jego realizacji może być wiele.
 • KONKRETNE POTRZEBY – generowanie pomysłów, uzgodnienie potrzeb rozwojowych praca nad celami, konkretyzacja
 • PROTOTYPOWANIE – skupiam się na tym czego chcę, dużo, szeroko, bez ograniczeń, tutaj liczy się każdy pomysł, kieruję się wizją przyszłości, zaczynam pracować nad konkretnym planem działania.
 • REALIZACJA – mam plan, próbuję, testuję, weryfikuję, reaguję, zmieniam.
 • MAM TO – uczę się zawsze i wszędzie, mam nowe kompetencje i buduję kolejne.

W ramach programu SEKWENCJA KLIKNIĘĆ możliwe są trzy rodzaje współpracy w nurcie coachingu ICF:

Coaching indywidualny – TY i Coach
Coaching zespołowy – dotyczy zespołów pracujących nad wspólnym tematem i konkretnym planem działania dla realizacji wspólnych celów
Coaching grupowy – dotyczy wspólnego tematu i procesu dla uczestników grupy, które poprzez korelacje i wspólną pracę w czasie sesji osiągają indywidualne cele (mogą być to osoby z różnych organizacji).

Każda forma pracy coachingowej poprzedzona jest rozmową doprecyzowującą pomiędzy coachem a uczestnikiem programu, a w przypadku pracy zespołowej (uczestników z jednej firmy) z organizacją lub grupą uczestników (osób będących z różnych firm). Do efektywnej pracy konieczne jest poznanie stanu obecnego oraz pożądanego efektu coachingu.

Pamiętaj CEL jest niezmienny, ale dróg do jego realizacji może być wiele.
Coaching to pogłębianie świadomości, to zdolność do korzystania z własnego potencjału, możliwości jakie mamy wokół siebie.
W zależności od potrzeb uczestników, proces coachingu może zawierać elementy mentoringu.
Prowadząc procesy coachingowe przestrzegamy najwyższych standardów etycznych zgodnie z „Kodeksem Etycznym International Coaching Federation, federacji która jako pierwsza na świecie organizacja, stworzyła i zaproponowała definicję i filozofię coachingu, oraz doprowadziła do stworzenia standardów etycznych, do przestrzegania których zobowiązani są członkowie federacji.

Koszt coachingu

Koszt coachingu za 8 sesji online to:

 • SESJE INDYWIDUALNE – 3600 zł netto
 • SESJE GRUPOWE – 4000 zł netto
Terminy

Zaufali nam

Prowadzący

Tomek Wróblewski

Akredytowany Coach ICF, praktyk w biznesie, menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami w międzynarodowych organizacjach w branży usług B2B. Praktyk i Trener w obszarach przywództwa, sprzedaży i marketingu. Absolwent podyplomowych studiów GFKM oraz CBS Executive (Copenhagen Business School) w zakresie Zarządzania Zmianą. Laureat nagrody „Growth Ambassador of the Year” w czasie kryzysu w 2008. „Każda sytuacja jest okazją”. Wierzy w potencjał ludzi i podkreśla , że wszystko co osiągnął im właśnie zawdzięcza.

Mariola Anoszczenko

Coach w nurcie ICF, wykorzystująca metodykę Design Thinking, która jako myślenie projektowe bliska jest coachingowi w zakresie rozwijania empatii, wspierania w definiowaniu wartości i potrzeb, oraz pobudza do kreatywnego poszukiwania dróg prowadzących do realizacji celu klienta. Moderator metody Design Thinking. Fasylitator programów rozwojowych z końmi Horse Assisted Education (EAHAE). Praktyk w biznesie, menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach z branży medycznej, farmaceutycznej.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.14/00338/2016.

Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych