COACHING MENEDŻERSKI

SEKWENCJA KLIKNIĘĆ

TERAZ W FORMIE ONLINE!

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA 50-80%. Sprawdź warunki >

Miejsce: ONLINE

Liczba godzin: 10 h

Cena: 3600 / 4000 zł netto

Dofinansowanie: TAK

Weź udział

COACHING, czyli rozwijanie potencjału uczestnika procesu, ma na celu poprawę osobistych umiejętności przywódczych, wyznaczanie odpowiednich celów, szybsze ich osiąganie, podejmowanie efektywnych decyzji oraz poprawę komunikacji i relacji z innymi.

Prowadząc procesy coachingowe przestrzegamy najwyższych standardów etycznych zgodnie z „Kodeksem Etycznym International Coaching Federation, która jako pierwsza na świecie stworzyła i zaproponowała definicję i filozofię coachingu oraz doprowadziła do stworzenia standardów etycznych, do przestrzegania których zobowiązani są członkowie federacji.

 

COACHING MENEDŻERSKI:

 • Pomaga w zmianie – pomaga znaleźć indywidualne zasoby do tworzenia inspirującej i zrównoważonej osobistej i zespołowej transformacji,
 • Zwiększa efektywność – kieruje na szybką ścieżkę rozwoju osobistego, zespołowego,
 • Dąży do realizacji celu – koncentruje się na konkretnym, pozytywnym i zależnym od ciebie nadrzędnym celu procesu, z którego wynikają cele poszczególnych sesji coachingowych,
 • Tworzy konkretne plany działania – uczestnicząc w procesie coachinogwym wypracowujesz konkretną listę działań potrzebnych do realizacji celu,
 • Buduje rezyliencję – koncentrujesz się na tym czego potrzebujesz, rozwijasz, wzmacniasz mocne strony, rozpoznajesz i nazywasz słabe, co pozwala na skuteczną i najszybszą formę osobistego rozwoju przywództwa,
 • Wspiera w trudnych chwilach – jest szczególnie pomocny, gdy stoisz w obliczu nowej lub trudnej sytuacji dla siebie, twojego zespołu lub organizacji,
 • Rozwija indywidualne kompetencje – to pogłębianie świadomości i zdolności do korzystania z własnego potencjału, możliwości jakie masz w sobie i wokół siebie.

Czego dowiesz się podczas coachingu?

Wymierne korzyści indywidualnego coachingu mogą obejmować:

 • podejmowanie skuteczniejszych decyzji i umiejętność planowania strategicznego,
 • zarządzanie zmianą w czasach niepewności,
 • umiejętność skutecznego motywowania zespołów i efektywnej komunikacji,
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem w zespole, grupie ,
 • poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,
 • zwinność biznesową i traktowanie okazji biznesowych jako szansę rozwoju i wzrostu motywacji do działania,
 • poczucie wartości, pewność siebie, radość i efektywność w działaniu .

Wymierne korzyści coachingu zespołowego mogą obejmować:

 • wzrost motywacji i zaangażowania w zakresie podejmowania decyzji, realizowania projektów,
 • wzrost kreatywności, upodmiotowienia i poczucia własności celów,
 • wysokie zaangażowanie pracowników i utrzymanie kluczowych osób,
 • efektywniejsze wdrażanie zmian organizacyjnych poprzez wspieranie i rozwijanie zespołów i osób,
 • wydajność zespołów działających z większą zwinnością, podejmujących wyzwania i realizujących zamierzone cele strategiczne.

 

 

Dla kogo jest ten coaching?

Dla wszystkich chcących pozytywnej i trwałej zmiany – od kadry zarządzającej, poprzez menedżera, lidera, członka zespołu czy grupy projektowej, każdy może skorzystać z szybkiego i efektywnego rozwoju osobistego wspieranego przez profesjonalnego coacha posiadającego akredytację niezależnej organizacji międzynarodowej.

Metody pracy

 • 6 sesji FtoF lub sesji ON-LINE (w zależności od sytuacji epidemiologicznej i odległości) raz w tygodniu
 • Czas trwania sesji: 75 min
Program
 •  SONDAŻOWANIE – mailowo otrzymasz od nas Pakiet Powitalny (Wellcome Pack) z materiałami do pracy indywidualnej przed pierwszą sesją
 • SESJA 1 (INDYWIDUALNY /ZESPOŁOWY KONTRAKT pracy) uzgadniamy zasady pracy, definiujesz nadrzędny cel procesu coachingowego, zawieramy kontrakt pracy coachingowej.
 • SESJE 2-5 (PROTOTYPOWANIE, PLANOWANIE, REALIZACJA) – pracujesz z konkretnymi celami, określasz możliwe scenariusze ich realizacji, plany działania i tworzysz konkretne kroki do wykonania.
 • SESJA 6 (MAM TO )  podsumowujesz swoje osobiste/zespołowe osiągniecia, masz nowe kompetencje i budujesz kolejne, masz plan działania na przyszłość.

Każda forma pracy coachingowej poprzedzona jest rozmową doprecyzowującą pomiędzy coachem a uczestnikiem programu, a w przypadku pracy zespołowej (uczestników z jednej firmy) z organizacją.Do efektywnej pracy konieczne jest poznanie stanu obecnego, oczekiwań klienta, synergia w rozumieniu definicji coachnigu (czym jest a czym nie jest).

 

Koszt coachingu

Koszt coachingu za 8 sesji online to:

 • SESJE INDYWIDUALNE – 3600 zł netto
 • SESJE GRUPOWE – 4000 zł netto
Terminy

Zaufali nam

Prowadzący

Tomek Wróblewski

Akredytowany Coach ICF, praktyk w biznesie, menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami w międzynarodowych organizacjach w branży usług B2B. Praktyk i Trener w obszarach przywództwa, sprzedaży i marketingu. Absolwent podyplomowych studiów GFKM oraz CBS Executive (Copenhagen Business School) w zakresie Zarządzania Zmianą. Laureat nagrody „Growth Ambassador of the Year” w czasie kryzysu w 2008. „Każda sytuacja jest okazją”. Wierzy w potencjał ludzi i podkreśla , że wszystko co osiągnął im właśnie zawdzięcza.

Mariola Anoszczenko

Coach w nurcie ICF, wykorzystująca metodykę Design Thinking, która jako myślenie projektowe bliska jest coachingowi w zakresie rozwijania empatii, wspierania w definiowaniu wartości i potrzeb, oraz pobudza do kreatywnego poszukiwania dróg prowadzących do realizacji celu klienta. Moderator metody Design Thinking. Fasylitator programów rozwojowych z końmi Horse Assisted Education (EAHAE). Praktyk w biznesie, menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach z branży medycznej, farmaceutycznej.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.14/00338/2016.

Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych