TECHNIKI REDUKOWANIA STRESU

UCIELEŚNIONA ZMIANA

# WYDEPTUJ NOWĄ ŚCIEŻKĘ #

TERAZ W FORMIE ONLINE!

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA 50-80%. Sprawdź warunki >

Miejsce: ONLINE

Liczba godzin: 18 h

Cena: 1600 zł netto

Dofinansowanie: TAK

Weź udział

UCIELEŚNIONA ZMIANA to autorski, holistyczny program rozwojowy, dla osób chcących rozpoznawać i zmieniać swoje automatyczne, dominujące sposoby reagowania, które często już im nie służą.

To program:
 • pozwalający na zmianę reakcji i zachowań pod presją, nawet wtedy, kiedy wpływ myślącej, racjonalnej kory mózgowej jest wyłączony.
 • uczący nowych umiejętności, pozwalających na zbudowanie szybkiego zrównoważenia w stresie oraz długotrwałej odporności psychicznej i emocjonalnej, w tym umiejętności regeneracji, wyciszenia.

To proces a nie jednorazowe szkolenie.

Regularna praca pomiędzy modułami pomaga w przygotowaniu strategii działania i stanowi dla uczestnika programu fundament prawdziwej zmiany. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom nowe umiejętności stają się dostępne automatycznie, bez wysiłku.

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

PROGRAM UCIELEŚNIONA ZMIANA TO UMIEM, A NIE TYLKO WIEM

Wiedza

 • neurobiologiczne podstawy stresu i emocji
 • rola układu nerwowego, ciała
 • wpływ stresu na zdrowie i życie oraz na sposoby myślenia i działania człowieka
 • podstawy działania technik, pozwalających na redukcję negatywnego wpływu stresu

Umiejętności

 • rozpoznawanie własnej reakcji na stres i jej wpływu na działanie i zachowanie

 • powrót do równowagi w stresie, tak aby automatyczne reakcje nie determinowały zachowań, niezgodnych z intencjami

 • budowanie długotrwałego stanu równowagi fizycznej, psychicznej i emocjonalnej oraz umiejętności regeneracji

 • podążanie własną drogą, zgodną z celami/ intencjami/ wartościami nawet w okresach wysokiej niepewności

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla każdego, kto chce nabyć umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wypracować wiedzę i techniki radzenia sobie ze stresem. Nie chodzi o to by, intensywnie walczyć z tym, czego nie chcesz w swoim życiu, ale o to byś spokojnie, lecz regularnie wydeptywał nową ścieżkę w swoim układzie nerwowym i w swoim ciele. Przeprogramuj ciało na nowy umysł.

Metody pracy

 • Krótkie wykłady
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Utrwalanie nabytych umiejętności
 • 18 godzin szkoleniowych
Program

KAŻDY MODUŁ TO POŁĄCZENIE TEORII Z PRAKTYKĄ.

MODUŁ 1 – BUDZENIE ŚWIADOMOŚCI - JAKA/-I JESTEM?

TEORIA

 • UKŁAD NERWOWY budowa i rola różnych jego części, w tym fizjologiczne sposoby reagowania na impulsy zewnętrzne.
 • ZWIĄZKI pomiędzy poszczególnymi częściami układu nerwowego, układu hormonalnego a układem krążenia, pokarmowym, oddechowym, immunologicznym i układem mięśniowo-szkieletowym.
 • FIZJOLOGIA POWSTAWANIA EMOCJI, rola układu limbicznego i wzajemne powiązania z korą mózgową i z ciałem.

PRAKTYKA

 • Ćwiczenia równoważenia/ uspokajania wywołanych reakcji/ emocji.
 • Poznawanie własnych predyspozycji do emocji i typów reakcji.
 • Ćwiczenia uważności i oddechowe – jako narzędzia poznawania własnych reakcji.

MODUŁ 2 – STRES, MOJA OSOBISTA REAKCJA - JAK REAGUJĘ, JAK CZUJĘ?

TEORIA

 • FIZIOLOGIA stresorów i rekcji stresowej, jej wpływ na różne układy i narządy.
 • GENETYCZNIE uwarunkowane efekty stresu – czy każdy stres mi nie służy?
 • REAKCJE NA STRES – typowe, nabyte: skąd się biorą, do czego mnie predysponują
 • OSOBNICZA NABYTA REAKCJA NA STRES

PRAKTYKA

 • Ćwiczenia rozpoznawania i równoważenia dominującej reakcji na stres.

MODUŁ 3 – WYDEPTYWANIE NOWEJ ŚCIEŻKI – REDUKCJA STRESU – JAK NIE DAĆ SIĘ PONIEŚĆ?

TEORIA

 • TECHNIKI ZMNIEJSZANIA REAKCJI STRESOWEJ – podstawy działania.
 • AUTOMATYCZNE REAKCJE-jak sobie radzić z biologicznymi reakcjami przetrwania?

PRAKTYKA

 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia uważności
 • Ćwiczenia równoważenia
 • Ćwiczenia podtrzymania mięśniowego

MODUŁ 4 – BUDOWANIE PRZYSZŁOŚCI – INACZEJ, CZYLI JAK?

TEORIA

 • CEL jako drogowskaz – wyznaczanie, budowanie i mierzenie.
 • NIEPEWNOŚĆ JUTRA, chaos- jak efektywnie działać w czasach ciągłych zmian.

PRAKTYKA

 • Karta deklaracji/ celu – budowanie własnego celu, niezbędnych działań/ ćwiczeń i jasnych mierników sukcesu.
 • Ćwiczenia budujące umiejętność szybkiego powrotu do równowagi i skutecznego działania, zgodnego z celem/ wartościami – ucieleśnianie celu.

MODUŁ 5 – REZYLIENCJA – CZYLI CO?

TEORIA

 • STRES PRZEWLEKŁY i jego wpływ na zdrowie oraz na działanie człowieka.
 • REZYLIENCJA jako długotrwała odporność emocjonalna i psychiczna- co to jest i jak się ją buduje?
 • SPOSOBY na odnajdywanie i budowanie rezyliencji.

PRAKTYKA

 • Ćwiczenia budowania rezyliencji

MODUŁ 6 – TRWAŁY EFEKT BEZ WYSIŁKU? MISTRZ UCIELEŚNIONEJ ZMIANY.

PRAKTYKA

 • Trening – Utrwalanie dotychczasowych technik. Wprowadzanie nowych w zależności od potrzeb uczestników.
 • Sprawdzanie efektów uczenia się praktycznego
 • Przygotowywanie indywidualnej strategii i sposobów na kontynuowanie rozwoju po warsztacie.

6 MODUŁÓW w układzie do wyboru:
• 6 tygodni (3 h x 1w tyg) lub
• 3 tygodnie (6 h x 2w tyg) lub
• 3 pełne dni stacjonarnie

Koszt szkolenia


Koszt szkolenia dla jednej osoby (18 godzin szkoleniowych) to 1 600 zł netto.

Terminy szkoleń

2 TYGODNIOWY PROGRAM

3 spotkania w tygodniu PON/ŚR/PT – godz. 10.00-13.00

3 TYGODNIOWY PROGRAM

2 spotkania w tygodniu PN/CZW, godz. 10.00 – 13.00

6 TYGODNIOWY PROGRAM

1 spotkanie w tygodniu ŚR – godz. 10.00-13.00

Zaufali nam

Prowadzący

Magdalena Skopińska

Lekarz, nauczyciel akademicki, wieloletni lider biznesu (m.in. prezes Johnson & Johnson w Polsce, prezes Aga Medical we Francji), Coach ontologiczny i Coach somatyczny ( Somatics – nurt rozwoju i terapii, który kładzie nacisk na zautomatyzowane, „zapisane w ciele” reakcje, które decydują o większości zachowań człowieka, także tych w stresie). Jedyna w Polsce Master Somatic Coach, certyfikowana przez Strozzi Institute w Kalifornii. Założycielka LaFOL Institute, propagującego holistyczne podejście do rozwoju i terapii.

Mariola Anoszczenko

Coach w nurcie ICF, wykorzystująca metodykę Design Thinking, która jako myślenie projektowe bliska jest coachingowi w zakresie rozwijania empatii, wspierania w definiowaniu wartości i potrzeb, oraz pobudza do kreatywnego poszukiwania dróg prowadzących do realizacji celu klienta. Moderator metody Design Thinking. Fasylitator programów rozwojowych z końmi Horse Assisted Education (EAHAE). Praktyk w biznesie, menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach z branży medycznej, farmaceutycznej.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.14/00338/2016.

Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych