Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie działa Centrum Egzaminacyjne Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, a studenci kierunku Digital Marketing mogą w trakcie studiów bezpłatnie uzyskać prestiżowy certyfikat kwalifikacji zawodowych Digital Marketing Qualification DIMAQ. Teraz także sama uczelnia może posługiwać się certyfikatem Pracodawca DIMAQ, który potwierdza poziom kompetencji w zakresie digital marketingu.

Nasza uczelnia kładzie nacisk na kształcenie praktyczne, w tym także opierające się na certyfikacji wiedzy i umiejętności. Szczególnie ważne jest także ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez naszych wykładowców, co gwarantuje odpowiedni poziom nauczania i stale aktualizowaną wiedzę przekazywaną studentomPrzystąpienie do Programu Pracodawcy DIMAQ wydawało się naturalnym krokiem, zacieśnieniem współpracy z IAB Polska oraz samym standardem kwalifikacji DIMAQ – podkreśla Prorektorka WSiIZ ds. Nauczania dr Barbara Przywara.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2018 roku jest zaangażowana w rozwijanie i promowanie standardu DIMAQ, od 2022 jest jedynym w Polsce zewnętrznym Centrum Egzaminacyjnym IAB Polska, zaś od 2023 prowadzi kształcenie na kierunku II stopnia Digital Marketing (akredytowanym przez IAB Polska).

Certyfikacja DIMAQ to przede wszystkim uznanie kompetencji i wiedzy osób posiadających certyfikat. Chcąc realnie kształcić studentów w tym obszarze wręcz zobligowani byliśmy potwierdzić własne osiągnięcia i aspiracje w Digital Marketingu. Największą korzyścią jest tutaj po prostu budowanie zaufania wśród kandydatów i studentów, że kształcenie na naszej Uczelni to ściśle i rozsądnie zaplanowana droga rozwoju. Studia na Digital Marketingu we WSIiZ kończą się właśnie egzaminem DIMAQ – mówi Łukasz Bis, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Digital Marketing. 

Staramy się, aby nasi pracownicy podnosili swoje kompetencje zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się trendami na rynku pracy. Przystąpienie do grona firm posługujących się znakiem DIMAQ Employer to dla nas ważny moment i jednocześnie potwierdzenie, że zatrudniamy profesjonalistów – w tym wypadku z dziedziny e-marketingu. Jestem przekonana, że liczba pracowników WSIiZ posiadających certyfikat DIMAQ będzie stale rosła – dodaje Ewa Podgórska, Dyrektorka Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi WSIiZ.

DIMAQ, czyli Digital Marketing Qualification, to wypracowany przez IAB Polska, a wdrażany sukcesywnie na całym świecie, międzynarodowy standard kwalifikacji związanych z marketingiem cyfrowym. Istnieje on od 2015 roku i posiada rekomendację IAB Europe. DIMAQ dostępny jest w 9-ciu krajach europejskich: Polsce, Grecji, Słowacji, Słowenii, Serbii, Czarnogórze, Rumunii, Bośni i Hercegowinie oraz na Cyprze. Certyfikat, zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji, można uzyskać zdając egzamin sprawdzający z 12 obszarów e-marketingu.