Ruszają nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleń. Pracodawcy z wszystkich województw mogą pozyskać dofinansowanie na szkolenia z oferty DIMAQ

O środki z KFS należy ubiegać się w powiatowym urzędzie pracy.

Jako pierwsze zgłaszać się mogą firmy z woj. opolskiego:

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, nabór trwa do 29 stycznia. Więcej informacji >>

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, nabór odbędzie w dniach 25.01 – 5.02. Więcej informacji >>

Nabory dla firm zarejestrowanych w Warszawie otwarte będą od 22 do 26 lutego.

Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełnić co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, które zostały przyjęte na 2021 r.:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domu pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby,
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie  lub województwie zawodach deficytowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 r. życia,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej  ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i  narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości,
  • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego  oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Zachęcamy do sprawdzania na bieżąco terminów naborów w swoim urzędzie pracy, aby skorzystać z możliwości dofinansowania szkoleń dla swoich pracowników.