Obecnie coraz więcej nie tylko samych marketerów, ale i managerów w rozmaitych typach przedsiębiorstw, zapytanych o to, jakie zmiany planują w najbliższym czasie w swoich działach, wymienia automatyzację. Zalety tego podejścia to przede wszystkim zminimalizowanie czynności powtarzalnych i przewidywalnych, a tym samym wykorzystanie potencjału pracowników w zadaniach bardziej nieszablonowych oraz niejednoznacznych. Okazuje się jednak, że pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością pojawia się rozdźwięk spowodowany barierami, które blokują procesy automatyzacji. W przypadku głównego tematu tego artykułu, a więc zarządzania kampaniami Google Ads, przeszkodą taką jest często brak zaufania wobec zautomatyzowanych działań algorytmów.

Ostatnie zmiany i udogodnienia pokazują, że Google doskonale rozumie potrzebę większej transparentności i wprowadza systematycznie rozwiązania mające na celu przybliżenie użytkownikom tej czarnej skrzynki, którą dla wielu są algorytmy oraz machine learning.

Artykuł ten ma na celu wypunktowanie niektórych zmian w ekosystemie Google, świadczących o zwrocie ku większej transparentności działania automatycznych strategii ustalania stawek, a tym samym rozwiązań mających za zadanie zminimalizowanie niepewność reklamodawców, stroniących dotychczas od takich możliwości.

Artykuł został napisany przez eksperta – posiadacza certyfikatu DIMAQ. Pełny materiał jest dostępny jest łamach NowyMarketing.pl, patrona medialnego DIMAQ.

Karolina Gendek – ekspertka digital marketingu, specjalizująca się w prowadzeniu kampanii Google Ads, Bing Ads oraz Yandex.Direct. Posiadaczka certyfikatu DIMAQ ProfessionalL. poliglotka. Ma doświadczenie w prowadzeniu kampanii na wielu rynkach zagranicznych, między innymi, USA, Canada, UK, Singapur, Rosja, DACH, Benelux, Nordics i inne. Poprzednio pracowała w agencji Performics, gdzie była odpowiedzialna za kampanie Samsunga. Obecnie pracuje po stronie międzynarodowego klienta w segmencie B2B.