DIMAQ VOICE – szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa
 • przez e-mail: biuro@iab.org.pl
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu usług własnych IAB Polska za pomocą poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej działalności

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe Partnerom do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym Partnerom w celach marketingowych, jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę.
 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi reklamowe oraz obsługę administracyjną IAB. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami – dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej .

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na udostępnienie danych Partnerom IAB Polska poprzez wysłanie oświadczenia na adres email biuro@iab.org.pl lub listownie na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email biuro@iab.org.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.