DIMAQ to międzynarodowy program standaryzacji i weryfikacji kompetencji digital marketingowych.  Sukcesywnie poszerza się grono osób posiadających certyfikat DIMAQ.  Są to zarówno osoby, które już prężnie działają  w obszarze digital marketingu, jak i takie, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie marketingu a udokumentowana wiedza pomaga im odpowiadać na kolejne wyzwania, które stawia rynek pracy.

Agnieszka Kleczewska  Senior Executive, Exchange, Mindshare

Postanowiliśmy  sprawdzić, jak posiadanie certyfikatu DIMAQ przekłada się na plany zawodowe. Pierwszą osobą, która wzięła udział w naszym cyklu DIMAQuestion jest Agnieszka Kleczewska, obecnie Senior Executive w dziale Exchange firmy Mindshare Polska.

DIMAQuestion:  Co zmotywowało Cię do przystąpienia do egzaminu DIMAQ?

Agnieszka Kleczewska:  Głównym powodem przystąpienia do egzaminu była zmiana miejsca pracy. Większa odpowiedzialność i zakres obowiązków szły w parze z koniecznością poszerzenia swojej wiedzy z różnych obszarów digital marketingu – również tych, w których się nie specjalizowałam na poprzednim stanowisku.

Po niedługim czasie, na jednym z portali branżowych znalazłam informację o programie standaryzacji wiedzy DIMAQ. Lektura sylabusa z zakresem materiału pozwoliła mi usystematyzować niezbędne zagadnienia, a także podjąć decyzję o przystąpieniu do egzaminu, który był motywatorem nie tylko do kompleksowego podejścia do zebranego materiału i  jego nauki, ale także do podniesienia swojej pozycji w oczach nowego pracodawcy.

DQ:  Jak z Twojej perspektywy certyfikat jest spostrzegany na rynku pracy?

A.K:  Kiedy uzyskałam certyfikat byłam pierwszą osobą w swojej organizacji, która mogła się pochwalić takim osiągnięciem. Wówczas istotność programu weryfikacji kompetencji dopiero docierała do świadomości podmiotów obecnych na rynku digital marketingu.

Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie, co widać chociażby w mojej firmie –  jeden z pracowników uzyskał uprawnienia trenera DIMAQ, regularnie odbywają się szkolenia przygotowawcze do egzaminu, a nowi pracownicy mają zdefiniowane zdobycie certyfikatu w ramach swoich celów zawodowych.

Posiadanie loga „DIMAQ Professional” staje się powoli standardowym elementem stopki, a nie jej wyróżnikiem. Współpracując z wieloma podmiotami prowadzącymi działania digitalowe nie sposób nie zauważyć wzrostu tego trendu z roku na rok, a napływające informacje o kolejnych organizacjach przystępujących do programu certyfikacji z pewnością zachęcają innych do podejmowania tego typu inicjatyw pośród swoich pracowników.

DQ: Co potwierdził certyfikat? Jak obecnie planujesz  rozwijać swoją karierę?

A.K:  Zdanie egzaminu DIMAQ było nie tylko dowodem posiadanych kompetencji digitalowych, ale również początkiem dalszego rozwoju kariery. Zdobyta wiedza przełożyła się na uznanie w firmie i praktyczne wykorzystanie nowo zdobytych umiejętności, a także dała możliwość na określenie obszarów, które chciałabym szerzej poznać i w przyszłości się specjalizować (np. dynamicznie rosnący segment video online).

Program recertyfikacji spowodował też, że z większym zainteresowaniem śledzę wydarzenia branżowe, takie jak szkolenia czy konferencje, które pozwalają wzmacniać kompetencje i wymieniać się doświadczeniami ze specjalistami branży.

Dla osób poszukujących nowych wyzwań zawodowych, to z kolei szansa by zmienić pracodawcę. Posiadanie certyfikatu wiąże się również z przywilejami, jakimi są zniżki na eventy czy zaproszenia na specjalne warsztaty i prelekcje organizowanie wyłącznie dla członków „społeczności DIMAQ” .

Wszystko to sprawia, że po 2 latach od zdania egzaminu mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to wydarzenie nie było pojedynczym działaniem, ale zaledwie początkiem pewnego etapu w kształceniu i rozwoju ścieżki kariery – które mam nadzieję zaowocują kolejnymi ciekawymi wyzwaniami i możliwościami awansu zawodowego.

BIO

Agnieszka Kleczewska, Senior Executive w dziale Exchange, Mindshare Polska: Absolwentka stosowanych nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą digital związana od 7 lat – na początku w zespole sprzedaży specjalnej Grupy Onet i Media Impact, a od 2016 w domu mediowym Mindshare Polska. Obecnie zajmuje stanowisko senior executive w dziale Exchange – jednostki zajmującej się kształtowaniem strategii tradingowej oraz zadaniami z zakresu optymalizacji planowania i zakupu mediów.