Digital Marketing od podstaw | 20-21.05 | szkolenie ONLINE

Koszt szkolenia:

  • 1 200 zł netto – pod warunkiem zapisu i opłacenia min. 50% kosztu szkolenia do 31 marca 2024 r.

  • 1 440 zł netto – w przypadku zapisu/płatności po 1 kwietnia 2024 r.

 

Termin szkolenia:

20.05, g.15:00-18:00

21.05, g.10:00-13:00

 

Rejestracja:

    z treścią Regulaminu szkoleń IAB Polska i akceptuję go.*

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: zwarcia z Tobą umowy o zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolenia, wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych [link do wersji szczegółowej]

    * Pola obowiązkowe.