Zarejestruj się
na egzamin certyfikacyjny DIMAQ

E-mail* Alternatywny adres e-mail* Hasło* Hasło musi zawierać od 8 do 14 znaków, w tym jednocześnie przynajmniej jedną małą, dużą literę i cyfrę. Potwierdź hasło* Imię* Nazwisko* Pesel*
Miasto* Ulica* Nr domu* Kod pocztowy* Województwo* Telefon**

Faktura VAT (opcjonalnie)

Nazwa firmy Miasto firmy Kod pocztowy firmy
NIP Nazwa ulicy firmy
Województwo firmy Numer budynku firmy
Telefon komórkowy * Pola obowiązkowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77 (dalej „IAB”) Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonywania zawartej z Tobą umowy, czyli realizacji projektu DIMAQ, w celu realizacji projektu DIMAQ, w tym w celu przeprowadzenia egzaminu DIMAQ oraz utrzymania przez Ciebie certyfikatu DIMAQ. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: [link do wersji szczegółowej].

Dziękujemy za rejestrację. Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym chęć rejestracji.