Zarejestruj się
na egzamin certyfikacyjny DIMAQ

REGULAMIN*
Administratorem danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77 (dalej „IAB”). Dane są przetwarzane w celu realizacji projektu DIMAQ, w tym w celu przeprowadzenia egzaminu DIMAQ, utrzymania certyfikatu DIMAQ. Podstawą przetwarzania danych jest zawarta umowa na świadczenie usług DIMAQ. Dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia finansowe jest Interactive Advertising Institute Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa. Informujemy, że zgodnie z przepisami, każda osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o: sprostowanie treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, ograniczenie lub zaprzestanie przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Na podstawie danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane nie służą do profilowania oraz nie są transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy lub ważności certyfikatów DIMAQ, dwa lata na potrzeby recertyfikacji DIMAQ, rok po wygaśnięciu umowy lub certyfikatu DIMAQ oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest drogą elektroniczną na adres: biuro@iab.org.pl lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.