Zarejestruj się
na egzamin certyfikacyjny DIMAQ

E-mail** Alternatywny adres e-mail** Hasło** Hasło musi zawierać od 8 do 14 znaków, w tym jednocześnie przynajmniej jedną małą, dużą literę i cyfrę. Potwierdź hasło** Imię** Nazwisko** Pesel**
Miasto** Ulica** Nr domu** Kod pocztowy** Województwo** Telefon**

Faktura VAT (opcjonalnie)

Nazwa firmy Miasto firmy Kod pocztowy firmy
NIP Nazwa ulicy firmy
Województwo firmy Numer budynku firmy
Telefon komórkowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77 (dalej „IAB”) Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonywania zawartej z Tobą umowy, czyli realizacji projektu DIMAQ, w celu realizacji projektu DIMAQ, w tym w celu przeprowadzenia egzaminu DIMAQ oraz utrzymania przez Ciebie certyfikatu DIMAQ. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: [link do wersji szczegółowej].

Dziękujemy za rejestrację. Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym chęć rejestracji.