RECERTYFIKACJA: 2 ścieżki zgłaszania punktów za udział w akredytowanych wydarzeniach

Przypominamy, że nowa platforma certyfikacyjna umożliwia łatwiejszy, bardziej zautomatyzowany sposób zgłaszania punktów za udział w akredytowanych wydarzeniach.

 

Aby punkty za udział w  danym wydarzeniu naliczyły się automatycznie, należy:

 

  1. Zalogować się na swoje konto na platformie DIMAQ
  2. Zgłosić chęć udziału w wybranym evencie w zakładce WYDARZENIA jeszcze przed jego rozpoczęciem
  3. Przy rejestracji podczas wydarzenia zgłosić posiadanie certyfikatu DIMAQ

 

Zgłoszenia punktów w dotychczasowym trybie są nadal możliwe. Aby zgłosić się w ten sposób należy po udziale w akredytowanym wydarzeniu:

 

 

  1. Zalogować się na swoje konto na platformie DIMAQ
  2. Skorzystać z zakładki RECERTYFIKACJA
  3. Zaznaczyć udział w danym wydarzeniu orza dołączyć skan dowodu uczestnictwa