Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza na Podyplomowe Studia Komunikacji Marketingowej w Internecie. Kierunek jest objęty akredytacją DIMAQ, co oznacza to, że program studiów przygotowuje do zdobycia certyfikatu DIMAQ Professional. Osoby, które już posiadają certyfikat, za ukończenie studiów otrzymują 80 punktów recertyfikacyjnych.

Studia są skierowane do osób chcących realizować skuteczne i efektywne – czyli przynoszące założone wyniki finansowe – kampanie promocyjne w Internecie. Zajęcia prowadzą wybrani wykładowcy SGH oraz praktycy z wiodących firm w branży digital marketingu.

Program Studiów obejmuje 160 godzin zajęć plus prace nad projektami zaliczeniowymi poza zjazdami. W zakres tematyczny Studiów wchodzą następujące zagadnienia:

  • Komunikacja marketingowa w strategii biznesowej i jej uwarunkowania
  • Planowanie i zakup mediów cyfrowych
  • Tworzenie przekazu
  • Serwis internetowy – cele, budowa, analiza
  • Podstawowe narzędzia komunikacji marketingowej w Internecie (SEM, SMM, reklama graficzna, e-mailing, m-marketing)
  • Narzędzia wspomagające komunikację marketingową w Internecie (AR/VR, gry, chatboty)
  • Zbieranie, przetwarzanie i analiza danych w Internecie

Studia uruchomiono w roku 2018, a kolejne edycje Studiów rozpoczynają się jesienią każdego roku.

Kompetencje z zakresu e-marketingu na poziomie międzynarodowego standardu DIMAQ możesz uzyskać już na etapie studiów, wybierając akredytowane przez nas kierunki. Współpracujemy z renomowanymi uczelniami wyższymi w całym kraju gwarantując wysoką jakość merytoryczną programu nauczania i tym samym podnosząc ich rangę. Oto akredytowane kierunki studiów I stopnia, podyplomowych i specjalności, które przygotują Cię do zdania egzaminu DIMAQ, a posiadaczom certyfikatów umożliwią uzyskanie punktów recertyfikacyjnych za ich ukończenie.