Raport “Człowiek vs. AI: Czy AI przekroczyło granice ludzkiej percepcji?” przygotowany przez Neuroinsight Lab (by SeeWidely) to fascynujące opracowanie, które bada złożoną interakcję między ludzkim poznaniem a sztuczną inteligencją. Publikacja została objęta patronatem DIMAQ oraz IAB Polska. Komentarze do raportu zamieścili eksperci DIMAQ – Adrian Kaczkowski oraz Krystian Wydro.

A w raporcie m.in.:

  1. Czy informacja, że treść została wygenerowana przez sztuczną inteligencję wpływa na jej postrzeganą wiarygodność?
  2. Po czym (nie) rozpoznajemy treści wygenerowanych przez AI?
  3. Co sprawia, że treść stworzona przez człowieka jest oceniana jako wygenerowana przez AI?
  4. Jakie strategie przyjmuje mózg, aby odnaleźć się w erze AI?

Wykorzystano zaawansowaną neuroTechnologię, w tym EEG i eye-tracking, aby zgłębić tę tematykę. Wyniki pokazują, że treści wygenerowane przez AI były odbierane jako bardziej rzetelne i obiektywne, pomimo braku “human touch”. Co ciekawe, co trzecia treść stworzona przez człowieka była wskazywana przez badanych jako wygenerowana przez AI.

Odkrycia i zaskakujące wnioski

  1. Granice percepcji są coraz bardziej rozmyte. Uczestnicy badania mieli trudności z jednoznacznym rozróżnieniem, czy dana treść została stworzona przez AI czy przez człowieka. Co więcej, często treści generowane przez AI były oceniane jako bardziej wiarygodne i eksperckie.
  2. Nasze mózgi traktują treści AI inaczej, ale nie zawsze. Analiza reakcji neurofizjologicznych ujawniła subtelne różnice w sposobie, w jaki nasze mózgi przetwarzają treści generowane przez AI w porównaniu do ludzkich. To otwiera nowe ścieżki badań dotyczących naszej zdolności do adaptacji i rozumienia technologicznie zaawansowanych treści.
  3. „Human touch” a percepcja autentyczności. Pomimo zaawansowania technologicznego, uczestnicy nadal poszukują w treściach „ludzkiego dotyku” – subtelnych niuansów i emocji, które wydają się trudne do zasymulowania przez AI.

Zachęcamy do pobrania i przeczytania raportu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat!