INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBYWCH W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM – VOUCHER SZKOLENIOWY

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa;
 • przez e-mail: biuro@iab.org.pl (prosimy o zatytułowanie wiadomości jako „Ochrona danych osobowych” w celu usprawnienia komunikacji).

2.  Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłania do nas pytania w innej formie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • Kontaktować się z Tobą w celu realizacji usługi “voucher szkoleniowy”
 1. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.

W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy prowadzić działania w postaci marketingu bezpośredniego w formie informacji handlowej).

 1. Odbiorcy danych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
  Interactive Advertising Institute Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa w celu dokonywania rozliczeń.
 1. Twoje prawa

Masz następujące prawa:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany w pkt 1.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.