GrTracking('setUserId', '" .$email ."');"; ?>

FORMULARZ DLA MŚP UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z E-MARKETINGU

Dofinansowanie szkoleń z e-marktingu DIMAQ  jest dostępne dla samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Uzupełnij poniższe pola, abyśmy mogli sprawdzić, do którego projektu kwalifikuje się Twoja firma. Aby sprawniej wypełnić formularz, przygotuj dane obrachunkowe i dotyczące zatrudnienia za 3 lata wstecz (dotyczące Twojej firmy i – jeśli dotyczy- firm powiązanych). Wypełnienie formularza zajmie Ci około 15 minut.

Pamiętaj. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą po otrzymaniu formularza.