Karolina Łukaszewska-Kempa WOW-ME o certyfikacji DIMAQ Professional.