POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE

Pożyczki na kształcenie to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla uczestnika szkoleń DIMAQ.

 

Kto może skorzystać z pożyczki?

  • Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany doosób pełnoletnich, mieszkających na terenie Polski (każde województwo), które chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
  • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.
  • Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionychoraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).
  • Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Na co i jakiej wielkości
dofinansowanie można uzyskać?

Nieoprocentowaną pożyczkę pokrywającą całość kosztów można uzyskać na każde szkolenie z oferty DIMAQ, zarówno otwarte, jak i zamknięte.

Wartość pożyczki wynosi nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Dodatkowo istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki. Wystarczy, że uczestnik w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia dostarczy zaświadczenie o tym, że ukończył szkolenie.
 

Jak uzyskać pożyczkę?

1. Wypełnij wniosek na stronie jednego z operatorów obsługujących
pożyczki na kształcenie, np. tu:
https://inwestujwrozwoj.pl/#menu
https://open.frp.pl/informacje-dla-pozyczkobiorcow 

2. Czekaj na decyzję. Jeżeli spełnisz wszystkie kryteria, Operator dokładnie poinformuje Cię o kolejnych krokach.