Ewa Opach – dyrektor ds. edukacji i certyfikacji IAB Polska

Od ponad 3 lat związana z IAB Polska, gdzie od początku zajmuje się wdrażaniem i rozwojem DIMAQ – standardu kwalifikacji e-marketingowych. Jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Uczestniczy także w pracach Grupy Roboczej ds. kompetencji cyfrowych działającej w Ministerstwie Cyfryzacji. Jurorka konkursu Genius Universitatis. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w działach marketingu branży edukacyjnej i farmaceutycznej. Ukończyła także dwa kierunki studiów podyplomowych – zarówno w zakresie HR, jak i digital marketingu.


Czym właściwie jest DIMAQ?

To temat rzeka ☺, ale najkrócej rzecz ujmując, jest to standard kwalifikacji e-marketingowych. Co to oznacza w praktyce? To, że DIMAQ określa zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów e-marketingu, które pozwalają weryfikować kompetencje osób związanych z nim zawodowo. Muszę przyznać, że jest to swego rodzaju novum na polskim rynku, bo nie jest to certyfikat otrzymywany po ukończeniu szkolenia czy kursu – nie wymagamy od kandydatów przed egzaminem uczestnictwa w żadnym szkoleniu. DIMAQ definiuje zakres i poziom, a egzamin weryfikuje i potwierdza posiadane kwalifikacje. Naturalnie, zazwyczaj kandydaci chcą się w jakiś sposób przygotować do egzaminu, dlatego po pewnym czasie od wprowadzenia DIMAQ uruchomiliśmy szkolenia z e-marketingu, których program zawiera pełen sylabus DIMAQ. Ponadto organizujemy comiesięczne bezpłatne spotkania DIMAQ Voice, podczas których praktycy dzielą się wiedzą z uczestnikami. Zorganizowaliśmy też konferencje regionalne Digital Day powered by DIMAQ – wszystko po to, by wychodzić z edukacją jak najszerzej. 

O tym, że to coś znacznie więcej niż po prostu certyfikat, potwierdza system recertyfikacji. Jest to bardzo ważny element DIMAQ i oznacza, że certyfikat co dwa lata należy odnowić, czyli „udowodnić”, że nasza wiedza/umiejętności są stale rozwijane i aktualne. Ma to szczególne znaczenie w tak dynamicznie zmieniającej się branży, jaką jest e-marketing. Odnowić certyfikat można na dwa sposoby: ponownie podejść do egzaminu po dwóch latach lub zdobyć przez ten czas określoną liczbę punktów za publikacje, udział w studiach czy merytorycznych wydarzeniach. Z tym łączy się kolejny element programu, jakim jest akredytacja DIMAQ, po którą zgłaszają się do nas organizatorzy merytorycznych wydarzeń e-marketingowych. Sprawdzamy program danej inicjatywy i jeśli spełnia nasze standardy, posiadacze certyfikatów za udział w niej otrzymują punkty. Wiemy już, że lista akredytowanych eventów na stronie dimaq.pl stała się harmonogramem merytorycznych wydarzeń e-marketingowych nie tylko dla posiadaczy certyfikatów, ale dla wszystkich, którzy szukają wartościowych branżowych eventów. 

DIMAQ nie jest po prostu jednym z projektów IAB Polska.Jest międzynarodowy programem, który działa na rzecz poprawy jakości kwalifikacji na rynku pracy oraz standaryzacji języka branżowego, a tym samym stawia przed nami ogromne wyzwanie związane z  odpowiedzialnością za jego istnienie i jakość. 

Na czym polega Twoja praca? 

Mówiąc w skrócie – na tym, by DIMAQ rozwijał się na rynku polskim i nie tylko, zarówno pod względem merytorycznym, proceduralnym, jak i technicznym. Czyli konsultuję, opracowuję, wprowadzam zmiany, a potem sprawdzam, czy proces działa, czy trzeba wprowadzić korekty itp. Wszystkie modyfikacje w programie automatycznie przekładam na rynki zagraniczne, na których funkcjonuje DIMAQ. Żeby to wszystko sprawnie funkcjonowało, współpracuję z MasterTrenerami i trenerami  DIMAQ, z Branżową Radą ds. Kompetencji IAB Polska, a także z grupami roboczymi w IAB Polska. DIMAQ jest programem w pełni opracowanym przy udziale branży i jej stałe zaangażowanie w merytorykę jest tu kluczowe. 

Ile osób stoi za całym DIMAQiem?

Kiedy IAB Polska zaprosił mnie do współpracy przy tym projekcie, przez rok działałam jednoosobowo, w ścisłej współpracy z zarządem IAB. W miarę jak program rósł, rozwijały się kolejne jego elementy i dołączały kolejne osoby…

Czytaj pełny wywiad na RocketSpace.pl: