Organizowany już od 13 lat przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, konkurs pod flagą DIMAQ ma na celu zwrócenie uwagi studentów i absolwentów na ogromny potencjał, jaki niesie ze sobą branża marketingu internetowego. DIMAQ Uni jest adresowany do autorów prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i podyplomowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 18 sierpnia bieżącego roku.

DIMAQ Uni to nie tylko szansa na wyróżnienie i prestiż, ale również możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród. Laureat najlepszej pracy magisterskiej otrzyma możliwość podjęcia podyplomowych studiów z zakresu Marketingu Internetowego w Szkole Głównej Handlowej. Za najlepszą pracę podyplomową przewidziano udział w szkoleniu Akademia DIMAQ Professional w formie online, wraz z egzaminem DIMAQ. Autorzy najwybitniejszych prac inżynierskich lub licencjackich zostaną nagrodzeni uczestnictwem w szkoleniu Akademia DIMAQ Basic, również w formie online, z egzaminem DIMAQ.

Konkurs jest kierowany do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, których prace dyplomowe z zakresu marketingu internetowego zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 lipca 2024 roku.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy do 18 sierpnia 2024 roku przesłać zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na naszej stronie internetowej. Wraz z formularzem należy dołączyć plik PDF z pracą dyplomową, pamiętając o usunięciu informacji identyfikujących, takich jak imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora oraz nazwa uczelni. Dodatkowo należy dołączyć skan dowolnego dokumentu z uczelni potwierdzającego pozytywną ocenę z obrony pracy dyplomowej (np. zaświadczenie z dziekanatu lub ksero dyplomu).

Jaki jest harmonogram?

   

   • Termin nadsyłania zgłoszeń: od 20 czerwca do 18 sierpnia 2024 r.

   • I ETAP: ocena nadesłanych prac: od 20 sierpnia  do 09 września 2024 r.

   • II ETAP: ocena prac wyłonionych w pierwszym etapie: od 10 września do 23 września 2024 r.

   • Obrady jury odbędą się między 24 września do 26 września 2024 r.

   • Ogłoszenie wyników: 1 października 2024 r.

  Co możesz wygrać?

  Nagrodami w konkursie są:

    

    • uczestnictwo w szkoleniu Akademia DIMAQ Basic w formie online wraz z egzaminem DIMAQ za najlepszą pracę inżynierską lub licencjacką.

   Rozpiera Cię duma na myśl o swojej pracy dyplomowej z e-marketingu?

   WEŹ UDZIAŁ W DIMAQ UNI I WYGRAJ STUDIA PODYPLOMOWE LUB SZKOLENIE DIMAQ.