Specjalność: Komunikacja Marketingowa w Internecie

Rodzaj studiów: podyplomowe

Studia są skierowane do osób chcących realizować skuteczne i efektywne – czyli przynoszące założone wyniki finansowe – kampanie promocyjne w Internecie. Zajęcia prowadzą wybrani wykładowcy SGH oraz praktycy z wiodących firm w branży digital marketingu.

Program Studiów obejmuje 160 godzin zajęć plus prace nad projektami zaliczeniowymi poza zjazdami. W zakres tematyczny Studiów wchodzą następujące zagadnienia:

  • Komunikacja marketingowa w strategii biznesowej i jej uwarunkowania
  • Planowanie i zakup mediów cyfrowych
  • Tworzenie przekazu
  • Serwis internetowy – cele, budowa, analiza
  • Podstawowe narzędzia komunikacji marketingowej w Internecie (SEM, SMM, reklama graficzna, e-mailing, m-marketing)
  • Narzędzia wspomagające komunikację marketingową w Internecie (AR/VR, gry, chatboty)
  • Zbieranie, przetwarzanie i analiza danych w Internecie

Studia uruchomiono w roku 2018, a kolejne edycje Studiów rozpoczynają się jesienią każdego roku. Zobacz więcej: https://komunikacja-marketingowa.pl/.

Kierunek jest objęty akredytacją DIMAQ –programu standaryzacji i weryfikacji kompetencji digital marketingowych, prowadzonego przez IAB Polska. Oznacza to, że program studiów przygotowuje do zdobycia certyfikatu DIMAQ. Osoby, które już posiadają certyfikat, za ukończenie studiów otrzymują 80 punktów recertyfikacyjnych.

Przejdź na stronę uczelni