Specjalność: Digital Marketing

Rodzaj studiów: I stopnia – stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie

Rozwój nowoczesnych technologii i digitalizacja zasobów powoduje konieczność wprowadzania zmian u pracodawców wielu branż. Sprzedaż wielokanałowa staje się normą handlu, a tym samym zwiększa się popyt na szeroko rozumianych specjalistów/menadżerów handlu internetowego.

W trakcie studiów na specjalności Digital Marketing zgłębisz wiedzę na temat mediów cyfrowych, w tym wykorzystania social media i Internetu w celu dotarcia do jak największej liczby potencjalnych klientów. Dowiesz się, jak w miarę upływu czasu rozwijał się sam Internet i jak zmieniali się jego użytkownicy w Polsce i na świecie.

Po ukończeniu studiów na specjalności Digital Marketing będziesz miał możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z marketingiem internetowym (np. specjalista ds. e-marketingu).

Program specjalności zawiera również takie przedmioty fakultatywne jak np. E-sport, czy też Influencerzy w marketingu, które stanowią odpowiedź na najnowsze trendy w marketingu internetowym.

Dlaczego zapraszamy młodych do pracy w digitalu?

Branża e-marketingowa, a więc komunikacji w digitalu, to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów rynku usług. Głównie dlatego, że korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań i narzędzi. Większość innowacji, które pojawiają się w rzeczywistości cyfrowej, błyskawicznie adaptowane są na potrzeby marketingu. To zaś sprawia, że obszar ten jest szczególnie ekscytujący. W branży, która wrze od zmian, jest chłonna i otwarta na innowacje, nie sposób się nudzić. Wymaga za to czujności, umysłu otwartego na nowości oraz kreatywności. Czegóż – z perspektywy młodego człowieka, potencjalnego pracownika – trzeba więcej? Co więcej, w digitalu mogą odnaleźć się zarówno ścisłe umysły, jak i humaniści. Najbardziej zaś poszukiwani są ludzie łączący różnorodne kompetencje.Grzegorz Krzemień, prezes GoldenSubmarine, Szef Branżowej Rady ds. Kompetencji przy IAB Polska

Akredytacja DIMAQ

Studenci na koniec studiów przystępują do egzaminu DIMAQ Basic, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymują certyfikat DIMAQ Basic.

Perspektywy zatrudnienia:

  • działy marketingu dowolnych organizacji prowadzących działania marketingowe,
  • agencje reklamowe,
  • agencje interaktywne,
  • domy mediowe,
  • wydawcy,
  • media,
  • stanowiska średniego szczebla a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Przejdź na stronę uczelni