Specjalność: Marketing Internetowy

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Specjalność Marketing internetowy przeznaczona jest dla osób szczególnie zainteresowanych pracą w agencjach marketingowych i kreatywnych oraz działach promocyjno-marketingowych firm, a także agencjach reklamowych, pracujących nad kampaniami w internecie. Specjalność jest realizowana od 4 semestru studiów. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający doświadczenie praktyczne oraz dorobek w branży marketingu internetowego.

Akredytacja DIMAQ

W ramach studiów studenci będą mogli przygotować się do egzaminu na certyfikat kwalifikacji zawodowych DIMAQ, czyli Digital Marketing Qualification.

Perspektywy zatrudnienia:

Zdaniem ekspertów po studiach na specjalności Marketing internetowy znajdziesz pracę jako specjalista ds. marketingu internetowego lub social media manager oraz na stanowiskach pokrewnych.

Przejdź na stronę uczelni