Dofinansowanie na szkolenia z projektu Kompetencje dla sektorów 2

W odpowiedzi na potrzeby rynku, PARP uruchomił nowy projekt Kompetencje dla sektorów 2, w ramach którego przedsiębiorstwa działające w sektorze komunikacji marketingowej mogą pozyskać dofinansowanie na szkolenia.
Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 34 000,00 zł netto z wkładem własnym na przedsiębiorstwo i 8 500,00 zł netto z wkładem własnym na pracownika.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa spełniające poniższe warunki:

  • osoby samozatrudnione
  • mikro przedsiębiorstwa: liczba personelu < 10, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 2 mln euro
  • małe przedsiębiorstwa: liczba personelu < 50, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 10 mln euro
  • średnie przedsiębiorstwa: liczba personelu < 250, roczny obrót ≤ 50 mln euro

W/w przedsiębiorstwa w swojej działalności muszą mieć wpisane co najmniej jeden z poniższych kodów PKD (lub podklas):

  • 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
  • 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
  • 73.1 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

    Wymagane jest również, by przedsiębiorstwa spełniały warunki możliwości uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Na co i jakiej wielkości
dofinansowanie można uzyskać?

Dofinansowaniem w wysokości do 80% objęte są szkolenia spełniające kryteria zdefiniowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Dotyczą one szerokiego spektrum wiedzy z marketingu online, a ich celem jest specjalizacja w określonym, wąskim zakresie wiedzy i umiejętności. W naszej ofercie znalazło się kilkanaście szkoleń biorących udział w projekcie.

Lista szkoleń objęta dofinansowaniem:

Jak zdobyć dofinansowanie
na szkolenie?

Aby pozyskać dofinansowanie, trzeba spełnić formalności wymagane przez operatora środków. UWAGA – naszym klientom bezpłatnie pomagamy w całej procedurze uzyskania dofinansowania.
Wystarczy wypełnić
 TEN FORMULARZ (ważne, by wypełnić wszystkie pola obowiązkowe) i odesłać na adres szkolenia@dimaq.eu, a nasi konsultanci przeprowadzą Cię przez cały proces.

Jeśli masz pytania lub nie wiesz,czy możesz skorzystać z dofinansowania, skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy służą pomocą w całej procedurze pozyskiwania dofinansowania oraz jego rozliczenia. Wyślij maila na szkolenia@dimaq.eu lub zadzwoń: +48 515 99 25 99.