AKADEMIA MENADŻERA MŚP

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierowniczelub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu własnegow wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

Na co i jakiej wielkości
dofinansowanie można uzyskać?

Wsparcie może wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Dofinasowania przeznaczone są na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

 • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. Zgłoś się do Operatora
  Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP.
 1. Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty
  Operator zweryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawarcia umowy wsparcia.
 1. Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje
  Określ luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju firmy.
 1. Wybierz usługi rozwojowe
  Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi, które będą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej.
 1. Weź udział w szkoleniu lub egzaminie DIMAQ!

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu w ramach akademii Menedżera MSP znajdziesz TUTAJ.

LISTA OPERATORÓW

Twoje zgłoszenie będzie obsługiwane przez jednego z Operatorów realizujących projekt w Makroregionie, w którym znajduje się siedziba główna przedsiębiorstwa.

Operator skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu.

Makroregion 1: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Obsługiwane województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk, Telefon 55 248 10 91 do 93 lub 727 022 531

E-mail: akademia@screp.pl  

 

Makroregion 2

Obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie

Kontakt dla województwa mazowieckiego:
HRP Group Sp. z o.o.

ul. Chłodna 64, pok. 113, 05-077 Warszawa.
Kontakt do doradcy: tel. 
+48 502 089 531,
e-mail: 
piotr.blaszkiewicz@hrp.com.pl

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie operatora:

http://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-menedzera/

Kontakt dla województwa lubelskiego:

Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
ul. 1-go Maja 12/4, 20-410 Lublin.
Kontakt do doradcy: tel. 
+48 505 985 779,
e-mail: 
projekt.pnm@prywatni.lublin.pl

 

Makroregion 3: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Obsługiwane województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, Telefon: 12 617 66 54, 12 617 66 33

E-mail: am3@marr.pl 

Makroregion 4: Województwo Opolskie/ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Obsługiwane województwa: opolskie, łódzkie, śląskie.

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, Telefon: 77 403 36 15

E-mail: akademia@ocrg.opolskie.pl

Makroregion 5: MDDP  Akademia Biznesu Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

ul. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Telefon: 22 162 78 28

E-mail: biuro@akademiamenadzera.com.pl

WWW: https://akademiamenadzera.com.pl/